You are currently viewing Έντονη διαμαρτυρία Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «TurkAegean» από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έντονη διαμαρτυρία Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «TurkAegean» από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την έντονη διαμαρτυρία τους για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «TurkAegean» από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν οι Έλληνες και Κύπριοι Ευρωβουλευτές του ΕΛΚ προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του ΕΛΚ Βαγγέλη Μεϊμαράκη, εστάλη επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο κ. Archambeau και ερώτηση προς την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην επιστολή τους, οι ευρωβουλευτές ζητούν την επανεξέταση της απόφασης, λόγω των πολιτικών της επιπτώσεων οι οποίες, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχέσεις του με μία υπό ένταξη χώρα όπως η Τουρκία. Ως εκ τούτου, τον καλούν να την αποσύρει καθώς υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του εν λόγω οργανισμού.

Στην ερώτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η χρήση του εμπορικού αυτού σήματος για τουριστικούς σκοπούς είναι παραπλανητική  γιατί συνδέει άρρηκτα το Αιγαίο Πέλαγος και τα ελληνικά νησιά με την Τουρκία, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση στους τουρίστες και αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Καταλήγοντας, ρωτούν την επιτροπή πώς σχεδιάζει να αποτρέψει τη χρήση αυτού του σήματος από την Τουρκία καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για να αποτρέψει στο μέλλον την έγκριση παρόμοιων εμπορικών σημάτων.

Ολόκληρη η ερώτηση

 

«Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 έγινε δεκτό από το EUIPO το αίτημα της Τουρκίας για κατοχύρωση του εμπορικού σήματος “Turkaegean” ως EUTM. Το αίτημα είχε καταχωρηθεί από τις 16 Ιουλίου του ίδιου έτους και θα ισχύει για μία δεκαετία, ενώ παράλληλα, καταχωρήθηκε και στον WIPO. Μάλιστα, οι ΗΠΑ απέρριψαν το σχετικό αίτημα.

 

Η χρήση του εμπορικού σήματος “Turkaegean” για τουριστικούς σκοπούς, είναι αφενός παραπλανητική, αφού επιχειρεί να συνδέσει άρρηκτα το Αιγαίο Πέλαγος και τα Ελληνικά νησιά με την Τουρκία, δημιουργώντας σύγχυση στους υποψήφιους επισκέπτες και αφετέρου αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο.

 

Μία τέτοια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας δεν συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας, ως μία από τις προϋποθέσεις για την ένταξη στην ΕΕ. Την ίδια στιγμή είναι απαράδεκτο που ένα τέτοιο αίτημα έγινε δεκτό στους κόλπους της ΕΕ, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

 

  • Πώς σχεδιάζει να αποτρέψει τη χρήση από την Τουρκία αυτού του σήματος ως «πάτημα» για την περαιτέρω αμφισβήτηση της κυριαρχίας επί των Ελληνικών νησιών και των υδάτων που τα περικλείουν;
  • Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προκειμένου να αποτρέψει στο μέλλον την έγκριση αντίστοιχων σημάτων στο πλαίσιο του EUIPO

Ολόκληρη η επιστολή

«Dear Mr. Archambeau,

 

We, the undersigned Members of the European Parliament, would like to complain with regards to case no. 2021/17531[1], which grants trademark rights το the word “Turkaegan” for usages which cover a wide range of commercial activities, as per the decision published in your organization’s web site.

 

We are protesting against this decision as this creates a presumably EU legitimate precedent on a matter of extreme political importance that directly affects an EU Member State, namely Greece.

 

We would like to bring to your attention that in a recently adopted report[2], the European Parliament deplores the recent statements by Turkish officials disputing Greece’s sovereignty over some of its islands in the Aegean, which are counterproductive and undermine the security environment in the area. Furthermore, it condemns Turkey’s violations of Greek national airspace, including overflights of inhabited areas and territory in the Aegean, actions, which violate both the sovereignty and sovereign rights of EU Member States in contravention of international law.

 

Additionally in the relevant progress report of the European Commission on Turkey[3], the Commission acknowledges that the tensions in the Eastern Mediterranean and the Aegean Sea increased in the second half of 2020. In November 2020, the Council extended the existing framework for restrictive measures in response to Turkey’s unauthorized drilling activities in the Eastern Mediterranean. In its conclusions of December 2020, the European Council strongly condemned Turkey’s unilateral actions, provocations and escalated rhetoric against the EU, EU Member States and European leaders.

Furthermore, in terms of regional cooperation the Commission states that bilateral relations remained challenging with neighbouring EU Member States, particularly Greece and Cyprus. Tensions in the Aegean Sea and in the Eastern Mediterranean were not conducive to good neighbourly relations and undermined regional stability and security.

The establishment and acknowledgment of such a term exceeds the commercial context within which trademarks presumably operate. It is clearly a politically motivated initiative that aims to attribute rights and titles that are not compatible with existing international conventions and treaties. We therefore urge you to reconsider your decision on the grounds of its political implications, which could directly affect an EU Member State and its relations with an accession country and call you to withdraw it as it exceeds by far the given scope of your organization’s mandate»

[1] https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018514376

[2] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0222_EN.html

[3] https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/turkey-report-2021_en